CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (HNX: QNC)

Quang Ninh Construction & Cement Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

4,200

300 (+7.69%)
05/08/2020 15:05

Mở cửa4,200

Cao nhất4,200

Thấp nhất4,200

KLGD5,100

Vốn hóa162

Dư mua402,400

Dư bán

Cao 52T 4,400

Thấp 52T1,800

KLBQ 52T911

NN mua-

% NN sở hữu24

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,980

P/E1.97

F P/E5.23

BVPS5,090

P/B0.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng QNC: DNM SCI NHP HHS HQC
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh