Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán Quảng Ninh (Khác: QNAASC)

Quang Ninh Auditing Accounting Financial Consultancy Service Company Limited

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (66.383) - VNM (52.156) - TCB (50.137) - MBB (41.089) - CTG (36.224)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán Quảng Ninh
ĐVT: Triệu đồng
Loading...
ĐVT: Triệu đồng
HOSE | HNX | UPCoM | OTC Tổng số công ty: 0

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán Quảng Ninh

Tên đầy đủ: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán Quảng Ninh

Tên tiếng Anh: Quang Ninh Auditing Accounting Financial Consultancy Service Company Limited

Tên viết tắt:QNAASC

Địa chỉ: Cột 2 - Nguyễn Văn Cừ – Tp.Hạ Long – Quảng Ninh

Người công bố thông tin:

Điện thoại: (84.203) 3811 958 - 3811 959

Fax: (84.203) 3811 959

Email:fuongaascqn@yahoo.com

Website:http://www.qnaasc.com

Sàn giao dịch: Khác

Nhóm ngành: Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ

Ngành: Dịch vụ pháp lý

Ngày niêm yết:

Vốn điều lệ:

Số CP niêm yết:

Số CP đang LH:

Trạng thái: Công ty đang hoạt động

Mã số thuế:

GPTL:

Ngày cấp:

GPKD:

Ngày cấp:

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Kiểm toán Báo cáo Tài chính
- Kiểm toán Hoạt động các Dự án
- Kiểm toán Báo cáo Quyết toán công trình (dự án) xây dựng cơ bản hoàn thành
- Kiểm toán Xác định vốn góp liên doanh
- Kiểm toán Quyết toán tỷ lệ nội địa hoá
- H­ướng dẫn áp dụng Chế độ Kế toán - Tài chính
- Xây dựng các mô hình Tổ chức bộ máy - Tổ chức công tác kế toán
- Mở, ghi sổ kế toán và lập các Báo cáo Tài chính
- Giám định tài liệu kế toán, tài chính
- Tư­ vấn về Thuế
- Tư­ vấn thực hiện các Quy định Tài chính, huy động và sử dụng vốn, phân tích tài chính
- Tư­ vấn Quyết toán Tài chính và Quyết toán Vốn Đầu t­ư
- Lập và thẩm định dự toán, tổng dự toán đầu t­ư xây dựng cơ bản
- Tư­ vấn xác định giá trị tài sản và xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa
- Tư­ vấn xác định và lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp
- Tư­ vấn đề xuất ph­ương án xử lý lao động sau khi chuyển sang Công ty cổ phần
- T­ư vấn xây dựng phư­ơng án kinh doanh sau khi chuyển sang Công ty cổ phần
- Tổ chức các khoá học bồi d­ưỡng kế toán tưr­ởng, bồi dư­ỡng nghiệp vụ kế toán, kiểm toán nội bộ, quản trị doanh nghiệp, ứng dụng tin học trong công tác kế toán
- Cung cấp và h­wớng dẫn sử dụng phần mềm kế toán
- Cung cấp các văn bản pháp quy, các thông tin kinh tế - tài chính, sổ sách biểu mẫu, chứng từ

  Chỉ tiêuĐơn vị
  Giá chứng khoánVNĐ
  Khối lượng giao dịchCổ phần
  Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức%
  Vốn hóaTỷ đồng
  Thông tin tài chínhTriệu đồng
  EPS, BVPS, Cổ tức TMVNĐ
  P/E, F P/E, P/BLần
  ROS, ROA, ROE%
  1. Kỳ kế toán cho năm CPH được tính từ ngày thành lập công ty.
  2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
  3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.