Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo
Hướng dẫn sử dụng

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán Quảng Ninh (Khác: QNAASC)

Quang Ninh Auditing Accounting Financial Consultancy Service Company Limited

Trending: NVL (124,485) - HPG (90,436) - DIG (67,187) - CEO (66,341) - VIC (56,763)
ĐVT: Triệu đồng
ĐVT: Triệu đồng
HOSE | HNX | UPCoM | OTC Tổng số công ty: 0

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán Quảng Ninh

Tên đầy đủ: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán Quảng Ninh

Tên tiếng Anh: Quang Ninh Auditing Accounting Financial Consultancy Service Company Limited

Tên viết tắt:QNAASC

Địa chỉ: Cột 2 - Nguyễn Văn Cừ – Tp.Hạ Long – Quảng Ninh

Người công bố thông tin:

Điện thoại: (84.203) 3811 958 - 3811 959

Fax: (84.203) 3811 959

Email:fuongaascqn@yahoo.com

Website:http://www.qnaasc.com

Sàn giao dịch: Khác

Nhóm ngành: Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ

Ngành: Dịch vụ pháp lý

Ngày niêm yết:

Vốn điều lệ:

Số CP niêm yết:

Số CP đang LH:

Trạng thái: Công ty đang hoạt động

Mã số thuế:

GPTL:

Ngày cấp:

GPKD:

Ngày cấp:

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Kiểm toán Báo cáo Tài chính
- Kiểm toán Hoạt động các Dự án
- Kiểm toán Báo cáo Quyết toán công trình (dự án) xây dựng cơ bản hoàn thành
- Kiểm toán Xác định vốn góp liên doanh
- Kiểm toán Quyết toán tỷ lệ nội địa hoá
- H­ướng dẫn áp dụng Chế độ Kế toán - Tài chính
- Xây dựng các mô hình Tổ chức bộ máy - Tổ chức công tác kế toán
- Mở, ghi sổ kế toán và lập các Báo cáo Tài chính
- Giám định tài liệu kế toán, tài chính
- Tư­ vấn về Thuế
- Tư­ vấn thực hiện các Quy định Tài chính, huy động và sử dụng vốn, phân tích tài chính
- Tư­ vấn Quyết toán Tài chính và Quyết toán Vốn Đầu t­ư
- Lập và thẩm định dự toán, tổng dự toán đầu t­ư xây dựng cơ bản
- Tư­ vấn xác định giá trị tài sản và xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa
- Tư­ vấn xác định và lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp
- Tư­ vấn đề xuất ph­ương án xử lý lao động sau khi chuyển sang Công ty cổ phần
- T­ư vấn xây dựng phư­ơng án kinh doanh sau khi chuyển sang Công ty cổ phần
- Tổ chức các khoá học bồi d­ưỡng kế toán tưr­ởng, bồi dư­ỡng nghiệp vụ kế toán, kiểm toán nội bộ, quản trị doanh nghiệp, ứng dụng tin học trong công tác kế toán
- Cung cấp và h­wớng dẫn sử dụng phần mềm kế toán
- Cung cấp các văn bản pháp quy, các thông tin kinh tế - tài chính, sổ sách biểu mẫu, chứng từ

  Chỉ tiêuĐơn vị
  Giá chứng khoánVNĐ
  Khối lượng giao dịchCổ phần
  Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức%
  Vốn hóaTỷ đồng
  Thông tin tài chínhTriệu đồng
  EPS, BVPS, Cổ tức TMVNĐ
  P/E, F P/E, P/BLần
  ROS, ROA, ROE%
  1. Kỳ kế toán cho năm CPH được tính từ ngày thành lập công ty.
  2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
  3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.