CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa Số 10 (UPCoM: QLT)

Inland Waterway Management Maintenance Joint Stock Company No.10

21,000

(%)
19/02/2020 13:20

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa32

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 24,700

Thấp 52T4,800

KLBQ 52T9

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,627

P/E7.99

F P/E5.79

BVPS14,452

P/B1.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng QLT: DS3 QHW QLD QNC QNS
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa Số 10

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý+123.40%

+/- Qua 1 năm+130.06%

+/- Niêm yết+176.53%

Cao nhất 52 tuần (25/12/2019)*24,700

Thấp nhất 52 tuần (30/07/2019)*4,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)18

KLGD/Ngày (1 năm)9

Nhiều nhất 52 tuần (13/12/2019)*200

Ít nhất 52 tuần (11/03/2019)*14