CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa Số 10 (UPCoM: QLT)

Inland Waterway Management Maintenance Joint Stock Company No.10

11,500

(%)
25/09/2020 15:02

Mở cửa11,500

Cao nhất11,500

Thấp nhất11,500

KLGD

Vốn hóa17

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 24,700

Thấp 52T6,300

KLBQ 52T13

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,241

P/E3.55

F P/E3.17

BVPS15,776

P/B0.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa Số 10

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý-0.86%

+/- Qua 1 năm+82.54%

+/- Niêm yết+51.44%

Cao nhất 52 tuần (25/12/2019)*24,700

Thấp nhất 52 tuần (27/09/2019)*6,300

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)5

KLGD/Ngày (1 quý)14

KLGD/Ngày (1 năm)14

Nhiều nhất 52 tuần (15/07/2020)*700

Ít nhất 52 tuần (03/10/2019)*100