CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa Số 10 (UPCoM: QLT)

Inland Waterway Management Maintenance Joint Stock Company No.10

21,000

(%)
26/02/2020 15:04

Mở cửa21,000

Cao nhất21,000

Thấp nhất21,000

KLGD

Vốn hóa32

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 24,700

Thấp 52T4,800

KLBQ 52T9

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,627

P/E7.99

F P/E5.79

BVPS14,452

P/B1.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng QLT: NAP
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa Số 10