CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (UPCoM: QCC)

Construction Investment and Telecommunications Infrastructure Development JSC

9,300

(%)
21/01/2022 14:59

Mở cửa9,400

Cao nhất9,400

Thấp nhất9,300

KLGD500

Vốn hóa12.37

Dư mua1,299

Dư bán2,000

Cao 52T 13,600

Thấp 52T7,000

KLBQ 52T561

NN mua-

% NN sở hữu0.77

Cổ tức TM400

T/S cổ tức0.04

Beta-0.33

EPS471

P/E19.75

F P/E13.41

BVPS15,612

P/B0.60

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng QCC: QCG LDG DIG HPG CEO
Trending: FLC (229,373) - DIG (155,901) - HPG (150,670) - CEO (149,294) - ROS (129,777)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.