CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình (HOSE: QBS)

Quang Binh Import & Export JSC

2,300

(%)
25/02/2020 15:00

Mở cửa2,300

Cao nhất2,440

Thấp nhất2,300

KLGD38,990

Vốn hóa159

Dư mua5,790

Dư bán6,030

Cao 52T 4,400

Thấp 52T2,300

KLBQ 52T94,956

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*856

P/E2.69

F P/E3.19

BVPS10,334

P/B0.22

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng QBS: DDV ROS HHG HAR BID
Trending: VNM (32.861) - CTG (26.858) - HPG (25.120) - MBB (24.801) - ROS (23.610)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình