CTCP Xây lắp Dầu khí Hà Nội (OTC: PXH)

Ha Noi Petroleum Construction JSC

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp Dầu khí Hà Nội

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
29/07/2011TCT CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam10,750,00035.83
Ngân hàng TMCP Đại Dương10,000,00033.33
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản2,500,0008.34
CTCP Cơ điện lạnh Việt Nhật1,500,0005