View with PVCOMBANK: MSB SCB SEABANK VIETABANK NAMABANK
Trending: MWG (26,226) - VNM (25,980) - HPG (24,278) - FPT (21,372) - VGI (17,036)
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
05/21/2019Annual report 2018
05/16/2019Audited Consolidated FS 2018
04/26/2019Resolution of Annual Shareholders' Meeting 2019
11/01/2018Reviewed Parent Company FS the first 6 month of 2018
08/31/2018 Corporate Governance Report the first 6 month of 2018

Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank

Name: Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank

Abbreviation:PVcomBank

Address: 22 Ngô Quyền - Q.Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội

Telephone: (84.24) 3942 6800

Fax: (84.24) 3942 6496 - 3942 6497

Email:pvb@pvcombank.com.vn

Website:http://www.pvcombank.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Finance and Insurance

Industry: Credit Intermediation and Related Activities

Listing date:

Chartered capital: 9,000,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 0101057919

Establishment license: 279/GP-NHNN

Issued date: 09/16/2013

Business license: 0101057919

Issued date: 10/01/2013

Main business scope:

- Các hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng: Cho vay, huy động vốn và các hoạt động có liên quan

- Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 04/10/2013, trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank)
- PVcomBank có tổng tài sản đạt 100000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9000 tỷ đồng, nằm trong top 18 ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam

ItemsUnit
PriceVND
VolumeShares
Foreigner's, Yield%
Mkt CapbVND
Financial indicatorsmVND
EPS, BVPS, DividendVND
P/E, F P/E, P/BTimes
ROS, ROA, ROE%
1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.