CTCP Vinaconex 39 (UPCoM: PVV)

Vinaconex 39 JSC

600

(%)
23/07/2019 15:03

Mở cửa500

Cao nhất600

Thấp nhất500

KLGD8,400

Vốn hóa18

Dư mua483,700

Dư bán890,200

Cao 52T 900

Thấp 52T400

KLBQ 52T107,892

NN mua-

% NN sở hữu0.21

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-1,674

P/E-0.35

F P/E0.49

BVPS2,243

P/B0.27

Mã xem cùng PVV: HUT PPI PFL VCA FLC
Trending: HPG (26.625) - MWG (24.527) - VNM (24.246) - MBB (19.106) - VCB (18.028)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinaconex 39

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+20%

+/- Qua 1 tháng-14.29%

+/- Qua 1 quý-25%

+/- Qua 1 năm-33.33%

+/- Niêm yết-97.29%

Cao nhất 52 tuần (27/07/2018)*900

Thấp nhất 52 tuần (04/01/2019)*400

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)29,600

KLGD/Ngày (1 tháng)85,359

KLGD/Ngày (1 quý)185,636

KLGD/Ngày (1 năm)107,892

Nhiều nhất 52 tuần (25/04/2019)*1,153,700

Ít nhất 52 tuần (06/09/2018)*200