CTCP Vinaconex 39 (HNX: PVV)

Vinaconex 39 JSC

Đang bị kiểm soát

500

(%)
17/05/2019 14:59

Mở cửa500

Cao nhất600

Thấp nhất500

KLGD22,600

Vốn hóa15

Dư mua395,400

Dư bán317,800

Cao 52T 1,200

Thấp 52T400

KLBQ 52T90,360

NN mua-

% NN sở hữu0.21

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-1,674

P/E-0.30

F P/E0.42

BVPS2,243

P/B0.22

Mã xem cùng PVV: PPI NSH HUT FLC KSH
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinaconex 39

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-16.67%

+/- Qua 1 tháng-16.67%

+/- Qua 1 quý-16.67%

+/- Qua 1 năm-54.55%

+/- Niêm yết-97.74%

Cao nhất 52 tuần (21/05/2018)*1,200

Thấp nhất 52 tuần (04/01/2019)*400

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)120,160

KLGD/Ngày (1 tháng)323,242

KLGD/Ngày (1 quý)184,845

KLGD/Ngày (1 năm)90,724

Nhiều nhất 52 tuần (25/04/2019)*1,153,700

Ít nhất 52 tuần (06/09/2018)*200