Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS)

PetroVietnam Technical Services Corporation

15,700

300 (+1.95%)
25/02/2020 15:02

Mở cửa15,000

Cao nhất15,700

Thấp nhất14,900

KLGD2,175,509

Vốn hóa7,504

Dư mua2,101,491

Dư bán336,891

Cao 52T 23,900

Thấp 52T15,400

KLBQ 52T2,661,731

NN mua364,700

% NN sở hữu20.51

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,356

P/E11.36

F P/E13.14

BVPS26,217

P/B0.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVS: PVD CTG GAS MBB POW
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam