Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS)

PetroVietnam Technical Services Corporation

12,000

100 (+0.84%)
07/08/2020 15:06

Mở cửa12,000

Cao nhất12,100

Thấp nhất11,800

KLGD2,669,221

Vốn hóa5,736

Dư mua1,463,379

Dư bán2,636,179

Cao 52T 20,800

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T3,139,821

NN mua543,400

% NN sở hữu11.49

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,602

P/E7.43

F P/E8.89

BVPS27,246

P/B0.44

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVS: PVD HPG HVN GAS POW
Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam