CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (UPCoM: PVR)

Hanoi PVR Investment JSC

1,600

(%)
04/08/2020 14:28

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa83

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 1,700

Thấp 52T1,000

KLBQ 52T294

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-16

P/E-100

F P/E-3.25

BVPS9,126

P/B0.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVR: AMD HQC MWG PVI PVL
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư PVR Hà Nội