CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (UPCoM: PVR)

Hanoi PVR Investment JSC

1,600

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa1,600

Cao nhất1,600

Thấp nhất1,600

KLGD

Vốn hóa83

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 1,700

Thấp 52T1,000

KLBQ 52T292

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-16

P/E-100

F P/E-3.25

BVPS9,126

P/B0.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVR: MWG NDN PSB PSI PTV
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư PVR Hà Nội