CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (UPCoM: PVR)

Hanoi PVR Investment JSC

1,700

(%)
07/07/2020 15:02

Mở cửa1,700

Cao nhất1,700

Thấp nhất1,700

KLGD

Vốn hóa88

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 1,700

Thấp 52T1,000

KLBQ 52T334

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-16

P/E-106.25

F P/E-3.45

BVPS9,127

P/B0.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVR: PSB PTT PXL OGC OIL
Trending: HPG (49.269) - VNM (37.764) - ITA (30.322) - FLC (29.799) - ROS (27.704)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư PVR Hà Nội