CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (UPCoM: PVR)

Hanoi PVR Investment JSC

1,300

(%)
14/10/2019 15:07

Mở cửa1,300

Cao nhất1,300

Thấp nhất1,300

KLGD

Vốn hóa67

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 1,800

Thấp 52T1,100

KLBQ 52T612

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-101

P/E-12.87

F P/E-37.75

BVPS9,147

P/B0.14

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVR: ABI BSR C4G HVN PVO
Trending: VNM (25.315) - HPG (22.562) - MWG (21.029) - MBB (19.327) - FPT (18.939)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư PVR Hà Nội