CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt (HNX: PVL)

Viet Property Investment Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

1,200

-100 (-7.69%)
18/09/2020 15:01

Mở cửa1,300

Cao nhất1,400

Thấp nhất1,200

KLGD34,400

Vốn hóa60

Dư mua174,800

Dư bán101,200

Cao 52T 1,700

Thấp 52T1,100

KLBQ 52T17,422

NN mua-

% NN sở hữu0.88

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-145

P/E-8.97

F P/E25.49

BVPS4,633

P/B0.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVL: ASM HAG HAP VNH VHM
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-7.69%

+/- Qua 1 tháng+9.09%

+/- Qua 1 quý-20%

+/- Qua 1 năm-29.41%

+/- Niêm yết-95.90%

Cao nhất 52 tuần (18/09/2019)*1,700

Thấp nhất 52 tuần (27/04/2020)*1,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)68,276

KLGD/Ngày (1 tháng)42,568

KLGD/Ngày (1 quý)24,396

KLGD/Ngày (1 năm)17,422

Nhiều nhất 52 tuần (27/05/2020)*211,500

Ít nhất 52 tuần (23/12/2019)*100