CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt (HNX: PVL)

Viet Property Investment Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

1,200

-100 (-7.69%)
18/09/2020 15:01

Mở cửa1,300

Cao nhất1,400

Thấp nhất1,200

KLGD34,400

Vốn hóa60

Dư mua174,800

Dư bán101,200

Cao 52T 1,700

Thấp 52T1,100

KLBQ 52T17,422

NN mua-

% NN sở hữu0.88

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-145

P/E-8.97

F P/E25.49

BVPS4,633

P/B0.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVL: ASM HAG HAP VNH VHM
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt