CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt (HNX: PVL)

Viet Property Investment Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

1,200

100 (+9.09%)
30/10/2020 15:07

Mở cửa1,100

Cao nhất1,200

Thấp nhất1,100

KLGD8,100

Vốn hóa60

Dư mua220,400

Dư bán213,500

Cao 52T 1,700

Thấp 52T1,100

KLBQ 52T24,336

NN mua-

% NN sở hữu0.88

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-145

P/E-7.59

F P/E50.64

BVPS4,633

P/B0.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVL: ROS SVC TGG SD9 TTB
Trending: HPG (68.325) - TCB (56.153) - VNM (54.704) - MBB (38.044) - CTG (35.636)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.