CTCP Đầu tư và Xây lắp khí (OTC: PVID)

Petro Vietnam Gas Investment & Construction JSC

Trending: HPG (25.510) - CTG (22.773) - ROS (19.194) - VNM (18.460) - MBB (18.171)