CTCP Đầu tư và Xây lắp khí (OTC: PVID)

Petro Vietnam Gas Investment & Construction JSC

Trending: HPG (25.022) - MWG (23.440) - VNM (22.939) - MBB (16.764) - VCB (15.902)