PVI ASSET MANAGEMENT JSC (OTC: PVIASSET)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with PVIASSET: AAS BMI BVH CTS DSC
Trending: HPG (119,895) - MBB (93,500) - FLC (71,245) - VNM (61,937) - HVN (57,189)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

PVI ASSET MANAGEMENT JSC

Name: PVI ASSET MANAGEMENT JSC

Abbreviation:PVI AM

Address: Tầng 25 Tòa nhà PVI - Lô VP2 Yên Hòa - P. Yên Hòa - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội

Telephone: (84.24) 3256 5555

Fax: (84.24) 3256 5565

Email:cbtt@pviam.com.vn

Website:http://www.pviam.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Finance and Insurance

Industry: Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles

Listing date:

Chartered capital: 50,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.