Tổng Công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí (OTC: PVEIC)

PetroVietnam Maintenance and Repair Corporation

Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)