PetroVietnam Maintenance and Repair Corporation (OTC: PVEIC)

Trending: HPG (66,534) - VNM (49,056) - MWG (39,407) - HVN (32,037) - FPT (28,242)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
08/04/2015Resolution of Annual Shareholders' Meeting 2015
05/13/2013Resolution of Annual Shareholders' Meeting 2013
03/22/2013Audited Consolidated FS 2012
03/09/2013Audited Parent Company FS 2012
07/26/2012Regulations 2012

PetroVietnam Maintenance and Repair Corporation

Name: PetroVietnam Maintenance and Repair Corporation

Abbreviation:PV EIC Corp

Address: Số 1-5 Lê Duẩn - P.Bến Nghé - Q.1 - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 3911 8565

Fax: (84.28) 3911 8567

Email:info@pveic.vn

Website:http://pvmr.vn/index.php?m=home

Exchange: OTC

Sector: Professional, Scientific, and Technical Services

Industry: Scientific Research and Other Related Services

Listing date:

Chartered capital: 500,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 0306194715

Establishment license: 4103011868

Issued date: 11/24/2008

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Bảo dưỡng sửa chữa công trình dầu khí;
- Cung cấp vật tư, thiết bị, phụ tùng, công nghệ;
- Giám định, kiểm định, thẩm định kỹ thuật công nghệ cao;
- Kiểm toán và tư vấn tiết kiệm năng lượng;
- Dịch vụ đảm bảo an toàn - sức khỏe - môi trường;
- Thanh kiểm tra an toàn phương tiện và kho cảng Dầu khí;
- Sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu;
- Các sản phẩm và dịch vụ của đối tác.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.