Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HOSE: PVD)

PetroVietnam Drilling & Well Services Corporation

14,450

-200 (-1.37%)
11/12/2019 15:00

Mở cửa14,700

Cao nhất14,700

Thấp nhất14,100

KLGD2,589,570

Vốn hóa6,085

Dư mua162,330

Dư bán132,920

Cao 52T 19,400

Thấp 52T12,600

KLBQ 52T2,574,468

NN mua2,790

% NN sở hữu20.69

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*396

P/E36.99

F P/E12.35

BVPS32,956

P/B0.44

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVD: PVS HPG GAS POW FLC
Trending: VNM (26.319) - HPG (24.334) - MSN (19.477) - FLC (18.417) - MWG (17.682)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018BJ - PVD5 (USD)49
PV Drilling Overseas67 (USD)80
PVD - Expro6 (USD)51
PVD Baker Hughes20 (USD)51
PVD Deepwater764,000 (VND)100
PVD Drilling Division-100
PVD Invest-100
PVD Logging80,000 (VND)100
PVD Offshore130,000 (VND)100
PVD OSI5 (VND)51
PVD Tech200,000 (VND)97
PVD Training28,900 (VND)51.80
PVD Tubulars Management4 (USD)51
PVD Well Services80,000 (VND)100
Vietubes4 (USD)51
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017BJ - PVD5 (USD)49
PV Drilling Overseas67 (USD)80
PVD - Expro6 (USD)51
PVD Baker Hughes20 (USD)51
PVD Deepwater764,000 (VND)100
PVD Drilling Division(VND)100
PVD Invest(VND)100
PVD Logging80,000 (VND)100
PVD Offshore130,000 (VND)100
PVD Tech200,000 (VND)97
PVD Training28,900 (VND)51.80
PVD Tubulars Management4 (USD)51
PVD Well Services80,000 (VND)100
Vietubes4 (USD)51
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2016BJ - PVD5 (USD)49
PV Drilling - Banker Hughes20 (USD)51
PV Drilling Overseas67 (USD)80
PVD - Expro6 (USD)51
PVD - OSI5 (USD)51
PVD Tubulars Management4 (USD)51
Vietubes4 (USD)51