Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HOSE: PVD)

PetroVietnam Drilling & Well Services Corporation

10,200

(%)
06/07/2020 15:00

Mở cửa10,300

Cao nhất10,350

Thấp nhất10,150

KLGD2,244,240

Vốn hóa4,300

Dư mua393,990

Dư bán258,820

Cao 52T 18,700

Thấp 52T6,800

KLBQ 52T3,428,268

NN mua10,780

% NN sở hữu12.02

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*304

P/E33.55

F P/E8.60

BVPS33,648

P/B0.30

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVD: PVS ROS POW ITA BSR
Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019BJ - PVD5 (USD)49
PV Drilling Overseas42 (USD)81.60
PVD - Expro6 (USD)51
PVD Baker Hughes20 (USD)51
PVD Deepwater764,000 (VND)100
PVD DRILLING DIVISION-100
PVD INVEST-100
PVD Logging80,000 (VND)100
PVD Offshore130,000 (VND)100
PVD OSI5 (VND)51
PVD Tech200,000 (VND)100
PVD Training28,959 (VND)51.80
PVD Tubulars Management4 (USD)51
PVD Well Services80,000 (VND)100
Vietubes4 (USD)51
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018BJ - PVD5 (USD)49
PV Drilling Overseas67 (USD)80
PVD - Expro6 (USD)51
PVD Baker Hughes20 (USD)51
PVD Deepwater764,000 (VND)100
PVD Drilling Division-100
PVD Invest-100
PVD Logging80,000 (VND)100
PVD Offshore130,000 (VND)100
PVD OSI5 (VND)51
PVD Tech200,000 (VND)97
PVD Training28,900 (VND)51.80
PVD Tubulars Management4 (USD)51
PVD Well Services80,000 (VND)100
Vietubes4 (USD)51
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017BJ - PVD5 (USD)49
PV Drilling Overseas67 (USD)80
PVD - Expro6 (USD)51
PVD Baker Hughes20 (USD)51
PVD Deepwater764,000 (VND)100
PVD Drilling Division(VND)100
PVD Invest(VND)100
PVD Logging80,000 (VND)100
PVD Offshore130,000 (VND)100
PVD Tech200,000 (VND)97
PVD Training28,900 (VND)51.80
PVD Tubulars Management4 (USD)51
PVD Well Services80,000 (VND)100
Vietubes4 (USD)51