Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HOSE: PVD)

PetroVietnam Drilling & Well Services Corporation

15,000

(%)
06/12/2019 15:00

Mở cửa15,150

Cao nhất15,200

Thấp nhất14,950

KLGD682,630

Vốn hóa6,317

Dư mua95,990

Dư bán208,520

Cao 52T 19,400

Thấp 52T12,600

KLBQ 52T2,579,799

NN mua4,710

% NN sở hữu21.05

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*396

P/E37.88

F P/E12.65

BVPS32,956

P/B0.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVD: PVS HPG GAS FLC POW
Trending: VNM (28.104) - HPG (23.364) - FLC (19.733) - MSN (19.606) - MWG (18.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
27/03/2019Tập đoàn Dầu khí Việt Nam193,179,45950.40
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
28/03/2018Tập đoàn Dầu khí Việt Nam193,179,45950.40
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
09/11/2016Tập đoàn Dầu khí Việt Nam193,179,45950.40