Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HOSE: PVD)

PetroVietnam Drilling & Well Services Corporation

10,550

150 (+1.44%)
13/07/2020 15:00

Mở cửa10,550

Cao nhất10,700

Thấp nhất10,450

KLGD2,810,710

Vốn hóa4,443

Dư mua736,600

Dư bán578,140

Cao 52T 18,700

Thấp 52T6,800

KLBQ 52T3,429,688

NN mua82,370

% NN sở hữu11.79

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*304

P/E34.21

F P/E8.77

BVPS33,681

P/B0.31

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVD: PVS POW BSR HVN HPG
Trending: HPG (51.496) - VNM (34.771) - FLC (28.370) - ITA (26.950) - MWG (26.131)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
18/03/2020Cá nhân nước ngoài3,980,8090.94Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước134,675,68031.95
CĐ Nhà nước212,497,40450.41Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tổ chức nước ngoài64,139,80615.22
Tổ chức trong nước6,252,0901.48
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
27/03/2019Cá nhân nước ngoài3,073,5100.80Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước103,861,59427.13
CĐ Nhà nước193,179,45950.46Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tổ chức nước ngoài77,857,67420.34
Tổ chức trong nước4,877,9231.27
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
24/04/2018Cá nhân nước ngoài4,501,9881.18Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước90,656,19023.68
CĐ Nhà nước193,179,45950.46Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tổ chức nước ngoài88,412,78123.09
Tổ chức trong nước6,099,7421.59