Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HOSE: PVD)

PetroVietnam Drilling & Well Services Corporation

15,000

(%)
06/12/2019 15:00

Mở cửa15,150

Cao nhất15,200

Thấp nhất14,950

KLGD682,630

Vốn hóa6,317

Dư mua95,990

Dư bán208,520

Cao 52T 19,400

Thấp 52T12,600

KLBQ 52T2,579,799

NN mua4,710

% NN sở hữu21.05

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*396

P/E37.88

F P/E12.65

BVPS32,956

P/B0.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVD: PVS HPG GAS FLC POW
Trending: VNM (28.104) - HPG (23.364) - FLC (19.733) - MSN (19.606) - MWG (18.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
27/03/2019Cá nhân nước ngoài3,073,5100.80Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước103,861,59427.13
CĐ Nhà nước193,179,45950.46Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tổ chức nước ngoài77,857,67420.34
Tổ chức trong nước4,877,9231.27
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
24/04/2018Cá nhân nước ngoài4,501,9881.18Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước90,656,19023.68
CĐ Nhà nước193,179,45950.46Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tổ chức nước ngoài88,412,78123.09
Tổ chức trong nước6,099,7421.59
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
09/11/2016Cá nhân nước ngoài4,899,2911.28Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước60,065,43215.67
CĐ Nhà nước193,179,45950.40
Tổ chức nước ngoài115,180,84130.05
Tổ chức trong nước9,941,1372.59