Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (HNX: PVC)

Drilling Mud Joint Stock Corporation

5,600

-200 (-3.45%)
13/07/2020 15:05

Mở cửa5,700

Cao nhất5,700

Thấp nhất5,600

KLGD74,602

Vốn hóa266

Dư mua86,698

Dư bán352,098

Cao 52T 7,500

Thấp 52T4,000

KLBQ 52T172,996

NN mua-

% NN sở hữu10.90

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*380

P/E15.26

F P/E43.28

BVPS18,367

P/B0.30

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVC: PVB PVD VNM HVN PVS
Trending: HPG (51.496) - VNM (34.771) - FLC (28.370) - ITA (26.950) - MWG (26.131)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP