Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (HNX: PVC)

PetroVietNam Chemical And Services Joint Stock Corporation

7,700

-600 (-7.23%)
26/01/2021 11:32

Mở cửa8,300

Cao nhất8,300

Thấp nhất7,500

KLGD511,330

Vốn hóa365.75

Dư mua144,570

Dư bán241,070

Cao 52T 9,600

Thấp 52T3,800

KLBQ 52T256,653

NN mua-

% NN sở hữu10.15

Cổ tức TM450

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*380

P/E21.84

F P/E61.94

BVPS17,297

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVC: PVS PVD PVB SHB PVT
Trending: HPG (86.760) - ROS (79.322) - MBB (66.468) - SHB (63.899) - STB (56.322)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-16.30%

+/- Qua 1 tháng+8.45%

+/- Qua 1 quý+36.89%

+/- Qua 1 năm+24.43%

+/- Niêm yết-77.20%

Cao nhất 52 tuần (11/01/2021)*9,600

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*3,750

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)574,203

KLGD/Ngày (1 tháng)639,993

KLGD/Ngày (1 quý)430,109

KLGD/Ngày (1 năm)257,656

Nhiều nhất 52 tuần (19/01/2021)*1,428,817

Ít nhất 52 tuần (29/05/2020)*13,227

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.