Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (HNX: PVC)

Drilling Mud Joint Stock Corporation

6,500

(%)
21/02/2020 15:05

Mở cửa6,500

Cao nhất6,500

Thấp nhất6,400

KLGD77,800

Vốn hóa309

Dư mua43,200

Dư bán185,900

Cao 52T 7,500

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T198,678

NN mua-

% NN sở hữu13.50

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*318

P/E20.44

F P/E1,911.76

BVPS18,309

P/B0.36

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVC: PVD PVS PVB GAS HSG
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-1.52%

+/- Qua 1 quý-9.65%

+/- Qua 1 năm+14.58%

+/- Niêm yết-81.68%

Cao nhất 52 tuần (01/11/2019)*7,490

Thấp nhất 52 tuần (27/02/2019)*5,580

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)71,827

KLGD/Ngày (1 tháng)116,837

KLGD/Ngày (1 quý)119,605

KLGD/Ngày (1 năm)199,560

Nhiều nhất 52 tuần (12/07/2019)*2,076,615

Ít nhất 52 tuần (21/01/2020)*19,200