Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (HNX: PVC)

Drilling Mud Joint Stock Corporation

6,800

100 (+1.49%)
14/10/2019 15:00

Mở cửa6,800

Cao nhất6,800

Thấp nhất6,700

KLGD63,329

Vốn hóa340

Dư mua139,871

Dư bán352,771

Cao 52T 7,500

Thấp 52T5,400

KLBQ 52T170,753

NN mua-

% NN sở hữu12.48

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*18

P/E372.22

F P/E1,970.59

BVPS17,424

P/B0.39

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVC: PVS PVD PVB MBB DIG
Trending: VNM (25.315) - HPG (22.562) - MWG (21.029) - MBB (19.327) - FPT (18.939)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.49%

+/- Qua 1 tháng+1.49%

+/- Qua 1 quý-7.62%

+/- Qua 1 năm-5.19%

+/- Niêm yết-81.11%

Cao nhất 52 tuần (15/07/2019)*7,455

Thấp nhất 52 tuần (25/12/2018)*5,379

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)91,038

KLGD/Ngày (1 tháng)105,356

KLGD/Ngày (1 quý)163,895

KLGD/Ngày (1 năm)170,753

Nhiều nhất 52 tuần (12/07/2019)*2,076,615

Ít nhất 52 tuần (11/02/2019)*5,110