Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (HNX: PVC)

Drilling Mud Joint Stock Corporation

6,300

100 (+1.61%)
27/02/2020 15:04

Mở cửa6,100

Cao nhất6,300

Thấp nhất5,900

KLGD337,800

Vốn hóa299

Dư mua135,400

Dư bán119,100

Cao 52T 7,500

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T199,830

NN mua3,000

% NN sở hữu13.52

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*318

P/E19.50

F P/E1,823.53

BVPS18,309

P/B0.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVC: PVS PVD PVB GAS HSG
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP