Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (HNX: PVC)

PetroVietNam Chemical And Services Joint Stock Corporation

5,300

(%)
10/08/2020 15:05

Mở cửa5,300

Cao nhất5,400

Thấp nhất5,300

KLGD70,850

Vốn hóa252

Dư mua89,250

Dư bán165,050

Cao 52T 7,500

Thấp 52T4,000

KLBQ 52T161,843

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*380

P/E13.95

F P/E39.55

BVPS17,103

P/B0.31

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVC: PVS PVD PVB PVX ACB
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP