Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (HNX: PVC)

Drilling Mud Joint Stock Corporation

7,000

(%)
18/10/2019 15:01

Mở cửa7,000

Cao nhất7,000

Thấp nhất7,000

KLGD77,720

Vốn hóa350

Dư mua123,880

Dư bán398,580

Cao 52T 7,500

Thấp 52T5,400

KLBQ 52T172,406

NN mua-

% NN sở hữu12.48

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*18

P/E388.89

F P/E2,058.82

BVPS17,424

P/B0.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVC: PVS PVD PVB DIG HSG
Trending: VNM (27.411) - FLC (27.105) - HPG (21.359) - MBB (20.776) - MWG (20.126)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP