Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (HNX: PVC)

PetroVietNam Chemical And Services Joint Stock Corporation

5,200

100 (+1.96%)
04/08/2020 15:04

Mở cửa5,000

Cao nhất5,300

Thấp nhất5,000

KLGD70,440

Vốn hóa247

Dư mua137,060

Dư bán111,460

Cao 52T 7,500

Thấp 52T4,000

KLBQ 52T163,594

NN mua-

% NN sở hữu10.95

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*380

P/E13.42

F P/E38.06

BVPS17,103

P/B0.30

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVC: PVS PVD PVB VNM ROS
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP