Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (HNX: PVC)

Drilling Mud Joint Stock Corporation

6,500

(%)
21/02/2020 15:05

Mở cửa6,500

Cao nhất6,500

Thấp nhất6,400

KLGD77,800

Vốn hóa309

Dư mua43,200

Dư bán185,900

Cao 52T 7,500

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T198,678

NN mua-

% NN sở hữu13.50

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*318

P/E20.44

F P/E1,911.76

BVPS18,309

P/B0.36

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVC: PVD PVS PVB GAS HSG
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP