Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (HNX: PVC)

Drilling Mud Joint Stock Corporation

6,900

-100 (-1.43%)
23/10/2019 15:01

Mở cửa7,000

Cao nhất7,000

Thấp nhất6,900

KLGD37,400

Vốn hóa345

Dư mua28,800

Dư bán321,800

Cao 52T 7,500

Thấp 52T5,400

KLBQ 52T172,639

NN mua-

% NN sở hữu12.48

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*18

P/E388.89

F P/E2,058.82

BVPS17,424

P/B0.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVC: PVS PVD GAS DIG FLC
Trending: FLC (37.856) - VNM (29.536) - HPG (21.479) - MWG (18.556) - MBB (17.917)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP