Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (HNX: PVC)

Drilling Mud Joint Stock Corporation

5,800

(%)
06/07/2020 15:01

Mở cửa5,800

Cao nhất5,900

Thấp nhất5,700

KLGD56,440

Vốn hóa276

Dư mua135,660

Dư bán254,760

Cao 52T 7,500

Thấp 52T4,000

KLBQ 52T182,189

NN mua-

% NN sở hữu10.95

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*380

P/E15.26

F P/E43.28

BVPS18,367

P/B0.32

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVC: PVD PVS PVB BSR GAS
Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP