Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (HNX: PVC)

PetroVietNam Chemical And Services Joint Stock Corporation

5,900

-100 (-1.67%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa6,000

Cao nhất6,000

Thấp nhất5,900

KLGD229,390

Vốn hóa280

Dư mua237,810

Dư bán349,310

Cao 52T 7,500

Thấp 52T4,000

KLBQ 52T172,344

NN mua-

% NN sở hữu10.89

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*380

P/E15.79

F P/E44.78

BVPS17,103

P/B0.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVC: PVS PVD MBB BSR PVB
Trending: HPG (51.533) - VNM (46.727) - MBB (40.411) - MWG (37.410) - HSG (37.076)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP