Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (HNX: PVC)

Drilling Mud Joint Stock Corporation

6,100

(%)
25/02/2020 13:19

Mở cửa6,000

Cao nhất6,100

Thấp nhất6,000

KLGD107,900

Vốn hóa290

Dư mua101,500

Dư bán58,700

Cao 52T 7,500

Thấp 52T5,600

KLBQ 52T199,333

NN mua-

% NN sở hữu13.51

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*318

P/E19.18

F P/E1,794.12

BVPS18,309

P/B0.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PVC: PVS PVD PVB GAS HSG
Trending: VNM (32.861) - CTG (26.858) - HPG (25.120) - MBB (24.801) - ROS (23.610)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP