Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo

CTCP Victory Capital (HOSE: PTL)

Victory Capital Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

5,850

120 (+2.09%)
25/05/2022 14:22

Mở cửa5,600

Cao nhất5,930

Thấp nhất5,600

KLGD126,000

Vốn hóa578.36

Dư mua16,400

Dư bán17,700

Cao 52T 18,900

Thấp 52T4,300

KLBQ 52T659,588

NN mua-

% NN sở hữu0.59

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta1.44

EPS275

P/E20.84

F P/E57.30

BVPS6,046

P/B0.95

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng PTL: PXI HQC PVD OGC PXS
Trending: HPG (125,803) - DIG (105,227) - FLC (90,828) - CEO (85,405) - MBB (68,556)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Ban Quản lý các dự án công trình xây dựng phía Nam thành công ty cổ phần. Công ty Petroland chính thức hoạt động từ ngày 01/11/2007. Cổ phiếu của công ty được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, khu dân cư,... Xem thêm
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.