CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (HNX: PTD)

Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation

16,200

(%)
03/06/2020 15:03

Mở cửa16,200

Cao nhất16,200

Thấp nhất16,200

KLGD

Vốn hóa52

Dư mua100

Dư bán600

Cao 52T 19,900

Thấp 52T16,200

KLBQ 52T3

NN mua-

% NN sở hữu22.16

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*975

P/E16.62

F P/E12.96

BVPS18,706

P/B0.87

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PTD: CTD DRH LPB NLG PTC
Trending: HPG (58.347) - VNM (43.689) - MWG (40.705) - HVN (40.197) - MBB (36.244)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh