CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (HOSE: PTC)

Post & Telecommunications Investment And Construction JSC

Đang bị kiểm soát

9,300

100 (+1.09%)
25/09/2020 15:00

Mở cửa9,800

Cao nhất9,800

Thấp nhất9,300

KLGD160

Vốn hóa151

Dư mua

Dư bán30,470

Cao 52T 9,700

Thấp 52T3,900

KLBQ 52T4,451

NN mua-

% NN sở hữu0.29

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,848

P/E2.39

F P/E40.40

BVPS15,247

P/B0.61

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PTC: GTA TTF TGG MBB PTL
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện