CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (HOSE: PTC)

Post & Telecommunications Investment And Construction JSC

Đang bị kiểm soát

4,750

(%)
19/02/2020 13:50

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa77

Dư mua12,000

Dư bán750

Cao 52T 7,700

Thấp 52T4,400

KLBQ 52T3,841

NN mua-

% NN sở hữu0.29

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,717

P/E1.28

F P/E20.86

BVPS14,253

P/B0.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PTC: PTL PTS PIT PNC PXI
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện