CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (HOSE: PTC)

Post & Telecommunications Investment And Construction JSC

Đang bị kiểm soát

5,410

340 (+6.71%)
26/02/2020 15:00

Mở cửa5,410

Cao nhất5,410

Thấp nhất5,410

KLGD10

Vốn hóa88

Dư mua

Dư bán6,390

Cao 52T 7,700

Thấp 52T4,400

KLBQ 52T3,672

NN mua-

% NN sở hữu0.29

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,717

P/E1.36

F P/E22.26

BVPS14,253

P/B0.38

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PTC: AAA PVX QNC S99 SC5
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+6.71%

+/- Qua 1 tháng-12.60%

+/- Qua 1 quý-9.83%

+/- Qua 1 năm+4.04%

+/- Niêm yết-72.44%

Cao nhất 52 tuần (11/06/2019)*7,700

Thấp nhất 52 tuần (17/02/2020)*4,440

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,002

KLGD/Ngày (1 tháng)741

KLGD/Ngày (1 quý)331

KLGD/Ngày (1 năm)3,686

Nhiều nhất 52 tuần (10/09/2019)*227,190

Ít nhất 52 tuần (11/03/2019)*10