CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (HNX: PSD)

Petroleum General Distribution Services JSC

9,300

-100 (-1.06%)
14/08/2020 15:05

Mở cửa9,300

Cao nhất9,300

Thấp nhất9,200

KLGD5,500

Vốn hóa285

Dư mua11,300

Dư bán38,900

Cao 52T 13,400

Thấp 52T7,900

KLBQ 52T4,734

NN mua-

% NN sở hữu1.17

Cổ tức TM4,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,522

P/E6.18

F P/E6.32

BVPS11,969

P/B0.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PSD: DBC AMV SRA HPG TNA
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.20%

+/- Qua 1 tháng+1.09%

+/- Qua 1 quý-6.06%

+/- Qua 1 năm-19.88%

+/- Niêm yết-33.22%

Cao nhất 52 tuần (10/01/2020)*13,358

Thấp nhất 52 tuần (03/04/2020)*7,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)12,200

KLGD/Ngày (1 tháng)9,461

KLGD/Ngày (1 quý)14,206

KLGD/Ngày (1 năm)4,732

Nhiều nhất 52 tuần (02/07/2020)*235,500

Ít nhất 52 tuần (04/05/2020)*1