Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (OTC: PRUBF1)

Prudential Balanced Fund

Đã hủy niêm yết

10,500

(%)
03/09/2013 00:00

Mở cửa10,500

Cao nhất10,500

Thấp nhất10,500

KLGD19,970

Vốn hóa525

Dư mua11,030

Dư bán8,490

Cao 52T 10,500

Thấp 52T10,500

KLBQ 52T19,970

NN mua-

% NN sở hữu48.94

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*

P/E-

F P/E-

BVPS

P/B-

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PRUBF1: DFVN PRUDENTIAL
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2011Ông Đinh Bá ThànhChủ tịch BĐD-N/a-N/A
Ông John Inniss HowellThành viên-N/a-N/A
Ông Lê Văn BéThành viên-N/a-N/A
Ông Lương Quang HiểnThành viên-N/a-N/A
Ông Phạm Trường GiangThành viên-N/a-N/A
Ông Thái Nhi ĐứcThành viên-N/a-N/A
Ông Hendrik Gerrit RuitenbergQuyền TGĐ-N/a-N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
25/03/2011Ông John Inniss HowellThành viên-N/a-N/A
Ông Lê Văn BéThành viên-N/a-N/A
Ông Lương Quang HiểnThành viên-N/a-N/A
Ông Phạm Trường GiangThành viên-N/a-N/A
Ông Thái Nhi ĐứcThành viên-N/a-N/A
Ông Hendrik Gerrit RuitenbergQuyền TGĐ-N/a-N/A
Ông Trần Lê KhánhGĐ Đầu tư-N/a-N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
17/03/2010Ông Lê Chí HiếuThành viên-N/a-N/A
Ông Lê Văn BéThành viên-N/a-N/A
Ông Lương Quang HiểnThành viên-N/a-N/A
Ông Phạm Trường GiangThành viên-N/a-N/A
Ông Thái Nhi ĐứcThành viên-N/a-N/A
Ông Adrian Tse Hok koiQuyền TGĐ-N/a-N/A
Ông Trần Lê KhánhGĐ Đầu tư-N/a-N/A