Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo
Hướng dẫn sử dụng

Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (UPCoM: PRT)

Bình Dương Production and Trading Goods Corportation

Đang bị cảnh báo

11,000

(%)
18/07/2024 15:19

Mở cửa10,600

Cao nhất11,000

Thấp nhất10,600

KLGD5,900

Vốn hóa3,300

Dư mua54,500

Dư bán19,600

Cao 52T 15,000

Thấp 52T9,300

KLBQ 52T20,957

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM500

T/S cổ tức0.05

Beta1.52

EPS217

P/E50.79

F P/E25.25

BVPS13,010

P/B0.85

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC 4 quý gần nhất
Mã xem cùng PRT: BCM BDG HPG LDG NED
Trending: MBB (14,319) - NVL (9,110) - HPG (9,005) - VND (7,502) - TCB (7,166)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (PRT) có tiền thân là Xí nghiệp Sản xuất Hàng Cao su 3-2 Sông Bé, được thành lập vào năm 1982. Hoạt động cốt lõi của Tổng Công ty là đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết. Do vậy, vị thế của các đơn vị này sẽ góp phần hình thành nên vị thế của Tổng Công ty so với các công ty khác. PRT tham gia cung cấp dịch vụ sân golf thông qua 03 công ty cung cấp dị... Xem thêm