CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX: PPE)

PetroVietnam Power Engineering JSC

Đang bị kiểm soát

8,200

(%)
26/02/2020 15:06

Mở cửa8,200

Cao nhất8,200

Thấp nhất8,200

KLGD

Vốn hóa16

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,500

Thấp 52T5,400

KLBQ 52T10,163

NN mua-

% NN sở hữu0.27

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-779

P/E-10.53

F P/E12.19

BVPS4,728

P/B1.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PPE: DRL GHC HJS MWG PQN
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm-21.90%

+/- Niêm yết-28.70%

Cao nhất 52 tuần (27/02/2019)*10,500

Thấp nhất 52 tuần (30/09/2019)*5,400

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)5

KLGD/Ngày (1 quý)2

KLGD/Ngày (1 năm)10,204

Nhiều nhất 52 tuần (21/08/2019)*830,000

Ít nhất 52 tuần (06/03/2019)*100