CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX: PPE)

PetroVietnam Power Engineering JSC

Đang bị kiểm soát

8,200

(%)
21/02/2020 15:05

Mở cửa8,200

Cao nhất8,200

Thấp nhất8,200

KLGD

Vốn hóa16

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,500

Thấp 52T5,400

KLBQ 52T10,163

NN mua-

% NN sở hữu0.27

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-779

P/E-10.53

F P/E12.19

BVPS4,728

P/B1.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PPE: PVS POW PQN PRC PPC
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam