CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX: PPE)

PetroVietnam Power Engineering JSC

Đang bị cảnh báo

13,000

(%)
29/11/2021 14:59

Mở cửa13,000

Cao nhất13,000

Thấp nhất13,000

KLGD

Vốn hóa26

Dư mua13,200

Dư bán11,700

Cao 52T 16,500

Thấp 52T4,700

KLBQ 52T4,679

NN mua-

% NN sở hữu0.27

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-0.13

EPS77

P/E168.83

F P/E154.76

BVPS4,179

P/B3.11

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng PPE: TV2 TV3 POW PVE INC
Trending: HPG (174,198) - MBB (123,762) - SSI (106,910) - DIG (86,593) - FLC (76,715)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ (%)
31/12/2020Thái Minh Dương412,80020.64
Nguyễn Đức Long361,10018.06
Quách Mỹ Hoa350,40017.52
Huỳnh Thị Kim Phao312,10015.60
Nguyễn Văn Đức240,00012
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ (%)
31/12/2019Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Hoàng Phúc498,00024.90
Nguyễn Ngọc Linh Chi100,2005.01
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ (%)
01/04/2019Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Hoàng Phúc498,00024.90
Nguyễn Ngọc Linh Chi100,2005.01
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.