CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX: PPE)

PetroVietnam Power Engineering JSC

Đang bị cảnh báo

13,000

(%)
29/11/2021 14:59

Mở cửa13,000

Cao nhất13,000

Thấp nhất13,000

KLGD

Vốn hóa26

Dư mua13,200

Dư bán11,700

Cao 52T 16,500

Thấp 52T4,700

KLBQ 52T4,679

NN mua-

% NN sở hữu0.27

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-0.13

EPS77

P/E168.83

F P/E154.76

BVPS4,179

P/B3.11

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng PPE: TV2 TV3 POW PVE INC
Trending: HPG (174,198) - MBB (123,762) - SSI (106,910) - DIG (86,593) - FLC (76,715)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Cơ cấu lao động

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

15/01/2014 15/01/2014

28/02/2013 28/02/2013

31/12/2011 31/12/2011

31/05/2011 31/05/2011

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.