CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC)

Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company

26,350

100 (+0.38%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa26,800

Cao nhất26,800

Thấp nhất26,250

KLGD134,700

Vốn hóa8,448

Dư mua24,270

Dư bán11,610

Cao 52T 29,800

Thấp 52T19,400

KLBQ 52T476,947

NN mua53,560

% NN sở hữu16.30

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,501

P/E7.50

F P/E10.96

BVPS18,625

P/B1.41

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PPC: NT2 HND REE FPT POW
Trending: HPG (21.957) - CTG (19.391) - VCB (18.808) - MBB (17.487) - VNM (16.836)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhiệt điện Phả Lại