CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC)

Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company

23,250

100 (+0.43%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa23,000

Cao nhất23,250

Thấp nhất23,000

KLGD134,530

Vốn hóa7,454

Dư mua37,230

Dư bán10,980

Cao 52T 27,700

Thấp 52T19,700

KLBQ 52T233,376

NN mua17,080

% NN sở hữu16.41

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,933

P/E5.89

F P/E9.87

BVPS18,814

P/B1.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng PPC: NT2 POW REE HPG HND
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhiệt điện Phả Lại