Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW)

PetroVietnam Power Corporation

10,550

-50 (-0.47%)
05/06/2020 14:46

Mở cửa10,450

Cao nhất10,600

Thấp nhất10,450

KLGD3,629,740

Vốn hóa24,707

Dư mua1,840,070

Dư bán784,600

Cao 52T 16,100

Thấp 52T7,100

KLBQ 52T2,713,611

NN mua-

% NN sở hữu11.62

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,028

P/E10.31

F P/E10.91

BVPS12,765

P/B0.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng POW: BSR PVD PVS HPG HVN
Trending: HPG (55.136) - ROS (47.312) - VNM (43.320) - MBB (41.412) - ITA (39.895)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.93%

+/- Qua 1 tháng+6.03%

+/- Qua 1 quý+4.46%

+/- Qua 1 năm-33.02%

+/- Niêm yết-29.19%

Cao nhất 52 tuần (10/06/2019)*16,100

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*7,090

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,839,880

KLGD/Ngày (1 tháng)5,546,841

KLGD/Ngày (1 quý)5,429,374

KLGD/Ngày (1 năm)2,723,699

Nhiều nhất 52 tuần (21/06/2019)*33,346,330

Ít nhất 52 tuần (06/09/2019)*230,770