Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW)

PetroVietnam Power Corporation

10,250

(%)
01/10/2020 11:29

Mở cửa10,300

Cao nhất10,350

Thấp nhất10,200

KLGD2,505,520

Vốn hóa24,004

Dư mua1,163,890

Dư bán1,782,710

Cao 52T 13,800

Thấp 52T7,100

KLBQ 52T3,480,816

NN mua48,600

% NN sở hữu10.59

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,028

P/E9.97

F P/E11.74

BVPS13,157

P/B0.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng POW: BSR HPG PVS PVD MBB
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019 CTCP Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 150,000 (VND)51
CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 2,878,760 (VND)59.37
CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí 386,386 (VND)51.58
CTCP Năng lượng Sông Hồng 74,626 (VND)44.07
CTCP Thủy điện Đakđrinh1,160,011 (VND)95.27
CTCP Thủy điện Hủa Na 2,256,592 (VND)84.14
CTCP Thủy điện Nậm Chiến951,250 (VND)30.72
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018CTCP Cơ điện Dầu khí10,000 (VND)10
CTCP Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 150,000 (VND)51
CTCP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn 86,423 (VND)94.23
CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 2,878,760 (VND)59.37
CTCP Điện Việt - Lào3,250,000 (VND)9.48
CTCP EVN Quốc Tế 336,771 (VND)7.85
CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí 386,386 (VND)51.58
CTCP Năng lượng Châu Á Thái Bình Dương55 (VND)1
CTCP Năng lượng Sông Hồng 74,626 (VND)44.07
CTCP phát triển đô thị Dầu khí 280,000 (VND)6.50
CTCP Thủy điện Đakđrinh1,020,690 (VND)94.83
CTCP Thủy điện Hủa Na 2,256,592 (VND)94.83
CTCP Thủy điện Nậm Chiến951,250 (VND)30.72
CTCP Thủy điện Sơn Trà - Sông Đà256 (VND)1
CTCP Thủy điện Sông Tranh 3345,930 (VND)4.73
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
08/11/2018 CTCP Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 150,000 (VND)51
CTCP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn 86,423 (VND)94.23
CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 2,878,760 (VND)59.37
CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí 386,386 (VND)51.58
CTCP Năng lượng Sông Hồng 74,626 (VND)44.07
CTCP Thủy điện Đakđrinh1,020,690 (VND)94.83
CTCP Thủy điện Hủa Na 2,256,592 (VND)94.83
CTCP Thủy điện Nậm Chiến951,250 (VND)30.72