Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW)

PetroVietnam Power Corporation

10,250

(%)
01/10/2020 11:29

Mở cửa10,300

Cao nhất10,350

Thấp nhất10,200

KLGD2,505,520

Vốn hóa24,004

Dư mua1,163,890

Dư bán1,782,710

Cao 52T 13,800

Thấp 52T7,100

KLBQ 52T3,480,816

NN mua48,600

% NN sở hữu10.59

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,028

P/E9.97

F P/E11.74

BVPS13,157

P/B0.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng POW: BSR HPG PVS PVD MBB
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019Tập đoàn Dầu khí Việt Nam1,872,141,47779.94
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
27/12/2018Tập đoàn Dầu khí Việt Nam1,872,141,47779.94
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
08/11/2018Tập đoàn Dầu khí Việt Nam1,872,141,47779.94