Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW)

PetroVietnam Power Corporation

9,670

60 (+0.62%)
03/07/2020 15:00

Mở cửa9,640

Cao nhất9,750

Thấp nhất9,640

KLGD2,215,180

Vốn hóa22,646

Dư mua289,610

Dư bán116,210

Cao 52T 14,900

Thấp 52T7,100

KLBQ 52T2,836,700

NN mua38,080

% NN sở hữu11.51

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,028

P/E9.35

F P/E11.01

BVPS12,765

P/B0.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng POW: BSR ROS HPG PVD HVN
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Cơ cấu lao động

31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

31/12/2018 31/12/2018

01/07/2018 01/07/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015