Power Transport And Service Joint Stock Company (OTC: POTRACO)

Trending: HPG (55,136) - ROS (47,312) - VNM (43,320) - MBB (41,412) - ITA (39,895)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
04/26/2017Audited FS 2016
11/24/2014FS Quarter 4 of 2013
11/24/2014IPO Prospectus 2013
11/24/2014Audited FS 2012
11/24/2014Audited FS 2011

Power Transport And Service Joint Stock Company

Name: Power Transport And Service Joint Stock Company

Abbreviation:POTRACO

Address: Số 112 Ngô Quyền - P.Máy Chai - Q.Ngô Quyền - Hải Phòng

Telephone: (84.312) 213610

Fax: (84.313) 765696

Email:dienluc@potraco.com.vn

Website:http://potraco.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Machinery Manufacturing

Listing date:

Chartered capital: 47,000,000,000

Listed shares: 4,700,000

Shares outstanding: 4,700,000

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Dịch vụ tổng hợp kho bãi, tiếp nhận hàng hóa nhập tại các ga, cảng trong nước
- Vận tải đường thủy, đường bộ
- Vận chuyển xếp dỡ hàng siêu trường siêu trọng. Gia công cơ khí các thiết bị điện dân dụng và công nghiệp...

- Tiền thân là Ban giao nhận Hải Phòng trực thuộc Cục điện lực - Bộ Công nghiệp nặng được thành lập từ những năm 1970
- Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước được thống nhất với chủ trương điện đi trước một bước, ngành điện Việt Nam phát triển mạnh mẽ nên Ban giao nhận được Cục điện lực quyết định và nâng cấp thành Xí nghiệp Giao nhận vận chuyển điện và than - trụ sở đặt tại số 4 Cù Chính Lan, Hải Phòng
- Thực hiện chủ trương CNH, HĐH đất nước trước sự lớn mạnh của ngành Công nghiệp Việt Nam. Xí nghiệp Giao nhận vận chuyển điện và than được tách ra thành lập 02 xí nghiệp mới: Xí nghiệp Giao nhận vận chuyển than trực thuộc CT than Hòn Gai - Bộ mỏ & than và Xí nghiệp Giao nhận vận chuyển điện lực trực thuộc CT vật tư - Bộ điện lực (tại quyết định số 51ĐL/TCCB-LĐ ngày 26/8/1981 của Bộ trưởng bộ điện lực)
- Đến năm 1987 CT vật tư giải thể, Xí nghiệp Giao nhận vận chuyển được nhập về CT điện lực I tại QĐ số 18/ĐL-TCCB ngày 17/01/1987 của Bộ trưởng Bộ điện lực
- NĐ 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ, Xí nghiệp Giao nhận vận chuyển được thành lập lại tại QĐ số 506NL/TCCB- LĐ ngày 30/6/1993 của Bộ trưởng Bộ năng lượng(Bộ điện lực được đổi tên thành Bộ năng lượng)
- Xí nghiệp Giao nhận vận chuyển đã được CPH tại QĐ số 250/2003/QĐ-BCN ngày 31/12/2003 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp và được đổi tên thành CTCP vận tải và dịch vụ điện lực( viết tắt là POTRACO).

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.