CTCP Thép Pomina (HOSE: POM)

Pomina Steel Corporation

4,620

-110 (-2.33%)
26/02/2020 15:00

Mở cửa4,650

Cao nhất4,680

Thấp nhất4,620

KLGD5,550

Vốn hóa1,287

Dư mua6,970

Dư bán2,180

Cao 52T 8,300

Thấp 52T4,500

KLBQ 52T5,083

NN mua-

% NN sở hữu7.88

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,659

P/E-2.85

F P/E2.88

BVPS12,550

P/B0.37

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng POM: HPG HSG NKG FLC POW
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép Pomina

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.21%

+/- Qua 1 tháng-14.44%

+/- Qua 1 quý-7.66%

+/- Qua 1 năm-43.51%

+/- Niêm yết-79.30%

Cao nhất 52 tuần (01/03/2019)*8,265

Thấp nhất 52 tuần (19/02/2020)*4,520

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)8,432

KLGD/Ngày (1 tháng)7,980

KLGD/Ngày (1 quý)4,344

KLGD/Ngày (1 năm)5,012

Nhiều nhất 52 tuần (02/07/2019)*55,530

Ít nhất 52 tuần (22/04/2019)*10