CTCP Thép Pomina (HOSE: POM)

Pomina Steel Corporation

Đang bị cảnh báo

5,200

(%)
22/09/2020 09:18

Mở cửa5,200

Cao nhất5,200

Thấp nhất5,200

KLGD10

Vốn hóa1,448

Dư mua2,490

Dư bán7,970

Cao 52T 6,900

Thấp 52T4,000

KLBQ 52T16,160

NN mua-

% NN sở hữu7.87

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,275

P/E-4.08

F P/E3.64

BVPS12,036

P/B0.43

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng POM: HSG HPG NKG TVN VIS
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thép Pomina