CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (UPCoM: POB)

Thai Binh PetroVietNam Oil Joint Stock Company

16,000

(%)
27/02/2020 15:03

Mở cửa16,000

Cao nhất16,000

Thấp nhất16,000

KLGD

Vốn hóa174

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 18,800

Thấp 52T13,700

KLBQ 52T5

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*158

P/E101.27

F P/E54.50

BVPS10,362

P/B1.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng POB: POW BSR PND POV VNM
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-14.89%

+/- Qua 1 tháng-13.98%

+/- Qua 1 quý-13.98%

+/- Qua 1 năm+16.79%

+/- Niêm yết+59.16%

Cao nhất 52 tuần (06/02/2020)*18,800

Thấp nhất 52 tuần (28/02/2019)*13,700

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)20

KLGD/Ngày (1 tháng)52

KLGD/Ngày (1 quý)18

KLGD/Ngày (1 năm)5

Nhiều nhất 52 tuần (06/02/2020)*1,000

Ít nhất 52 tuần (23/09/2019)*100