CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (UPCoM: POB)

Thai Binh PetroVietNam Oil Joint Stock Company

16,000

(%)
27/02/2020 15:03

Mở cửa16,000

Cao nhất16,000

Thấp nhất16,000

KLGD

Vốn hóa174

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 18,800

Thấp 52T13,700

KLBQ 52T5

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*158

P/E101.27

F P/E54.50

BVPS10,362

P/B1.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng POB: POW BSR PND POV VNM
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình